General

COMUNICAT DE REBUIG

A LA SENTÈNCIA EMESA PEL TRIBUNAL SUPREM

El Centre Excursionista de Vilassar de mar, Piri, es suma als comunicats de rebuig i en contra de la sentència que la Federacíó d’Entitats Excursionistes de Catalunya i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya han emès.

En podeu llegir els continguts en els enllaços que s’indiquen a continuació.

https://www.feec.cat/noticia/la-feec-en-contra-de-la-sentencia-emesa-pel-tribunal-suprem/

http://www.ufec.cat/ca/noticies.html#