ESCALADA

PRESENTACIÓ 

Cal contextualitzar que el rocodrom del Piri es una “sala d’escalada” . Les diferències entre una sala d’escalada i un rocòdrom son bàsicament que que en el cas del Piri no hi ha vies d’escalada amb corda i per tant, no es fa us de material de seguretat com cordes i arnesos. L’ únic element de seguretat és el matalàs que cobreix tota la superficie del terra expessament dissenyat per amortiguar les caigudes sense cap problema, ja que l’alçada del rocodrom no supera els 4 metres, i per tant, les caigudes no representen cap perill. D’aquesta manera, els entrenaments son molt més divertits i més dirigits cap a la técnica, força i resistència.

OBJECTIU:

La secció d’entrenaments dirigits d’escalada del Piri te com a objectiu promoure, iniciar i perfeccionar l’esport de l’escalada a tots aquells socis que ho desitgin.

QUI POT ENTRENAR:

Tots aquells socis, partir dels 16 anys, que es vulguin iniciar o perfeccionar que tinguin uns mínims de condició física per com a mínim poder-se iniciar, es a dir, no pateixen cap malaltia ni cap lesió.

PREUS:

El soci del Piri que desitgi entrenar, ha de pagar la quota anual de dret a rocodrom (100 euros) + els 20 euros mensuals de dret a entreno dirigit.

HORARIS:

Tots els dimarts i els dijous de 20 a 22 hores.

DESCRIPCIÓ DE LA SECCIÓ I DEL SISTEMA D’ENTRENAMENTS DIRIGITS:

Actualment la secció d’entrenaments dirigits compta amb un grup heterogeni d’uns 16 alumnes amb edats compreses entre els 19 i els 49 anys, tot enmarcat dins d’un ambient familiar. El sistema d’entrenament utilitzat s’adapta a les necessitats de cada alumne, fent grups per nivells, per tant es personalitza l’entreno de manera tutelada seguint un ordre seqüencial: adaptació técnica, tonificació física, resistència, força i potència.

L’alumne pot escollir el sistema d’entreno (previ consell del tècnic) segons les seves possibilitats: entrenament de manteniment, de recuperació, de progressió, de rendiment.

Els alumnes més avançats que opten per fer rendiment reben una “graella d’entrenament” mensual on es descriu l’entreno que han de seguir amb un reajustament constant de les cargues i exercicis enmarcats dins d’un macrocicle d’entrenament totalment planificat.

CONTACTE: 

escalada@piri.cat

EXTRAESCOLAR ESCALADA  

GRUP A i GRUP A’

Dies: aquest grup té un dia programat, i un segon compartit amb el grup B’’. · Dijous de 17:15 a 19:15 (60 minuts) · Dilluns 17:15 a 18:15 (60 minuts). Compartit amb el grup B’’ Descripció: Grup pensat per a nens nous, petits, per fer jocs. Activitat lúdica. Nivell Esportiu: el primer any d’escalada o només un any dins l’activitat. Edat: de 7 a 10 anys. Preu: 1 dia 26 €/mes. Pagaments trimestrals: 78 € un dia i 135 € dos dies.

Grup mínim: 4 nens – 8 màxim.

GRUP B, GRUP B’ i GRUP B’’

Dies: aquest grup té dos dies programats i un tercer compartit. · Dimecres de 17:15 a 18:15 (60 minuts) · Dijous de 18:15 a 19:15 (60 minuts) · Dilluns 17:15 a 18:15 (60 minuts). Compartit amb el grup A’ És pot triar de venir un, dos o tres dies. Descripció: grup per a nens que ja escalen però que no busquen entrenar. Activitat més lúdica. Nivell Esportiu: nens que ja porten temps en l’activitat d’escalada i volen seguir sense entrar en els grups d’entrenament infantil. Edat: de 8 a 12 anys. Preu: 1 dia 26 €/mes. Pagaments trimestrals: 78 € un dia, 135 € dos dies i 165 € tres dies. Grup mínim: 4 nens – 8 màxim.

GRUP C, GRUP C’

Dies: aquest grup té dos dies programats. · Dilluns 18:15 a 19:30 (75 minuts). · Dimecres 18:15 a 19:30 (75 minuts). És pot triar de venir un o dos dies, l’entrenador recomana els dos dies. Descripció: grup per a nens que escalen amb ganes de començar a escalar més en serio i en un futur entrar en el grup Z. Nivell Esportiu: escaladors amb un nivell avançat, dos o tres anys consecutius d’extraescolar d’escalada o elecció de l’entrenador. Edat: de 8 a 16 anys. Preu: 1 dia 26 €/mes | 2 dies 45€/mes. Pagaments trimestrals: 78 € un dia i 135 € dos dies. Grup mínim: 4 nens – 8 màxim.

GRUP D

Dies: aquest grup té un dia programat. · Dijous 15:45 a 17:15 (90 minuts). Descripció: Grup per a nens d’institut que comencen a escalar o porten poc temps, però amb la intenció d’escalar més en serio. Activitat d’escalada sense molts jocs, però sense ser un entrenament serio. Edat:de 12 a 17 anys. Preu: 1 dia 30 €/mes. Pagaments trimestrals: 90 € un dia. Grup mínim: 6 nens – 10 màxim.

GRUP Z (grup de competició)

Dies: aquest grup té entrenaments dos dies a la setmana. · Dilluns i dimecres 15:45 a 17:15 (90 minuts). Descripció: grup per a nens que tenen clar que els hi agrada i volen escalar de manera seriosa, entrenant per anar a les competicions o anar a roca i assolir un millor nivell de tècnica i força. Són els nens seleccionats pel grup de competició i altres escollits pel tècnic. Edat del nens: a partir de 8 anys. Preu: 2 dies 54€/mes.

Pagaments trimestrals:162 € dos dies. Grup mínim:6 nens – 10 màxim. *(inclou dret a venir al rocòdrom a entrenar sota la responsabilitat dels pares, previ test de comportament i sota entrenaments de l’entrenador).

INSCRIPCIÓ A ACTIVITATS EXTRAESCOLARS D’ESCALADA Si voleu més informació o teniu dubtes, escriu-nos a escaladamarrecs@piri.cat

Preu per germans: un descompte del 10%.

Preu per família nombrosa: un descompte del 20%.

HORARIS:

NORMATIVA DEL ROCÒDROM: 

– L’ÚS DEL ROCÒDROM ÉS EXCLUSIU ALS SOCIS DEL PIRI, EN LA MODALITAT “ESCALADORS”. ELS SOCIS DEL PIRI EN ALTRES MODALITATS EN PODEN FER ÚS, PAGANT 3 EUROS (CAIXA METÀL·LICA QUE HI HA A L’ENTRADA DEL ROCÒDROM).

– ESTÀ PROHIBIDA L’ENTRADA DE NENS MENORS DE 14 ANYS, NI TAN SOLS ACOMPANYATS D’UN ADULT. EXCEPTE QUE L’ADULT SIGUI L’ENTRENADOR DEL PIRI.

– CONTROLEU EL VOLUM DE L’APARELL DE MÚSICA EN HORES DE DESCANS DELS VEÏNS.

– ESTÀ PROHIBIT TREPITJAR ELS MATALASSOS AMB CALÇAT DE CARRER.

– NO ABUSEU DEL MAGNESI EN POLS I RASPALLEU ELS BLOCS.

– RESPECTEU LES INSTAL·LACIONS.

ESPECIFICACIONS: 

– EL PIRI ÉS DE TOTS, QUALSEVOL SUGGERIMENT, POSEU-VOS EN CONTACTE AMB EL VOCAL O ELS TÈCNICS D’ESCALADA.

– ELS JOVES DE 16 A 18 ANYS QUE FACIN ENTRENAMENTS AMB ELS ADULTS O AMB ELS NENS, NO HAURAN DE PAGAR LA QUOTA DE ROCODROM (NOMES PAGARAN ELS ENTRENAMENTS I LA QUOTA DE SOCI)

– HI HA 2 CRASH PADS DE PRÉSTEC