ESCALADA I ROCA

PRESENTACIÓ:

L’any 2015 el Piri va crear un grup d’escalada amb nens d’alt rendiment.

Durant els dos primers anys, aquest grup  va assistir a totes les competicions que hi havia en l’àmbit federatiu amb l’obtenció de grans resultats.

Els darrers anys, els nens van decidir centrar-se en la dificultat en roca, deixant a banda les competicions.

Enguany la competició és opcional.

OBJECTIUS:

Conèixer l’escalada i el seu material, aprendre els sistemes de seguretat, fomentar la superació, la companyonia, el respecte i la convivència. Iniciar-se en les competicions (opcional).

Dins d’aquest grup s’ han creat dos subgrups: un de rocòdrom i un altre de roca.

Rocòdrom: adreçat a nens de 8 a 12 anys. Es fan sortides a diferents rocòdroms per practicar corda, aprendre a caure, pujar de primers i controlar la por. Es fan 25 dies d’activitats per any.

Roca: adreçat a nens de 12 a 18 anys. Es fan sortides a roca a diferents llocs de Catalunya, establiment d’una bona base i assoliment de més grau. Es fan 31 dies d’activitats.

 

EL COS TÈCNIC:

Edgar Casanovas: Tècnic superior d’escalada, entrenador del CTEEC 2016-17, instructor d’escalada ECAM.

Francesc Zamora: Coordinador del grup de tecnificació i roca del Piri.

Contacte: roca@piri.cat

NORMES DE FUNCIONAMENT:

Inscriure’s a l’entrenament de dos dies setmanals al Piri. La família ha de pagar la targeta federativa anual. El nen ha de disposar del material adient per escalar: casc, arnés, peus

de gat, magnesi…

Compromís del nen a realitzar el 90 % de les sortides i paga el cost de tot l’any fraccionat en 4 quotes trimestrals.