ROCÒDROM, ENTRENAMENT DIRIGIT

PRESENTACIÓ Cal contextualitzar que el rocodrom del Piri es una “sala d’escalada” . Les diferències entre una sala d’escalada i
1 16 17 18