General

APUNTS REUNIÓ SECCIÓ NATACIÓ

De la presentació de la temporada d’entrenament us passem els punts més importats tractats.

-Horari d’entrenaments:

Dll, Dc*, Dv: 6 a 7:15 / 7 a 8:15 / 20 a 21 hores. Piscina Cabrera de mar.

*Dc matins: Piscina de Mataró (50 mts).

-Orientació dels entrenaments:

Franja matí:  aigües obertes, llarga distàcia, manteniment.

Franja tarda: màsters.

-Obligatorietat d’estar en possessió de la llicència federativa. Enviar un mail a la coordinadora de la secció per demanar-la.

-Enquesta als membres de la secció per expressar tipus d’entrenament desitjat, nivell d’autorització per a la difusió d’imatges a les xarxes i intenció d’assistir a les estades de Novembre (Lloret) i Andorra (Pàsqua).

-Possible revisió de la quota trimestral. La coordinadora n’informarà quan estigui disposat.