perfil burriac atac 2019

Temps de tall de la cursa:
plaça de cabrera 21h45
castell de burriac 23h00
font picant 00h00
platja arribada 01h00

Desacrrega el recorregut